Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two New Articles of Biblical Interest in the Current Issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 73:3 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: