Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα στο Walters Art Museum / Digitized NT manuscripts at Walters Art Museum

O James Snapp πληροφορεί στο ιστολόγιό του για την εξαιρετική πρωτοβουλία του Walters Art Museum (Baltimore, Maryland) να ανεβάσει σε μορφή pdf μια σειρά από χειρόγραφα της ΚΔ. Εκτός από τα λατινικά, κοπτικά, αραβικά κ.ά. χειρόγραφα στην ψηφιακή συλλογή συμπεριλαμβάνονται πολλά από τα 19 ελληνικά χειρόγραφα που φυλάσσονται στο μουσείο:

Walters 520 (GA Lect 1629): ευαγγελιστάριο, 900.  PDF
Walters 521:  Το αυτοκρατορικό μηνολόγιο  PDF    
Walters 522 (GA 2370):  ευαγγελία, 1000/1100.  PDF              
Walters 523 (GA 2369):  ευαγγέλια, 900.  PDF 
Walters 524 (GA 2373):  ευαγγέλια, 900.  PDF         
Walters 525 (GA 2374):  ευαγγέλια, Πράξεις κι επιστολές, γύρω στα 1300.  PDF            
Walters 528 (GA 2372):  ευαγγέλια, αρχές του 13ου αι.  PDF            
Walters 531 (GA 2375):  ευαγγέλια,  γύρω στα1150.  Τα Ευαγγέλια της Τραπεζούντας.  PDF 
Walters 533 (GA 1022): Πράξεις κι Επιστολές, αρχές του 12ου αι.  PDF    
Walters 535 (GA Lect 1029):  λεξιονάριο του 1594 το οποίο αντέγραψε ο Λουκάς ο Κύπριος, με πολλές μικρογραφίες.  PDF 

Δεν υπάρχουν σχόλια: