Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Η φωτογραφία της ημέρας: το ιερό του Σιλβανού στους Φιλίππους / Photo of the day: Silvanus sanctuary in Philippi

Ιερό του Σιλβανού στους Φιλίππους: επιγραφή με τα ονόματα των cultores Silvani. (Φωτο: Α.Τ.)
Στους πρόποδες της ακρόπολης των Φιλίππων και δυτικά του θεάτρου βρίσκεται το ιερό του θεού Σιλβανού. Σώζονται τέσσερις επιγραφές από το ιερό, από τις οποίες οι δύο είναι κατάλογοι των μελών της λατρείας στην αποικία. Η λατρεία του Σιλβανού είναι μια καθαρά ρωμαϊκή λατρεία και το ιερό του στους Φιλίππους είναι το μόνο γνωστό ως σήμερα στην Μακεδονία. Πρόκειται για μια ιδιωτική λατρεία κι αυτό επιβεβαιώνεται κι από τα ευρήματα των Φιλίππων. Το ιερό είναι σχετικά μακριά από το forum κι οι λάτρεις του θεού δεν προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από τις ανώτερες ομάδες της αποικίας. Πολλοί από αυτούς είναι απελεύθεροι ή δούλοι. Επιπλέον δεν μαρτυρείται κανένα γυναικείο όνομα ανάμεσα σε αυτούς. Στις επιγραφές των Φιλίππων διασώζονται και οι τίτλοι αρκετών αξιωματούχων της λατρείας. Οι sodales του θεού στους Φιλίππους ήταν οργανωμένοι σε ένα collegium το οποίο όπως κι αλλού είχε οργανωμένη ιεραρχία. Αριστερά από τις τέσσερις επγραφές υπάρχουν ίχνη εσοχής όπου ήταν τοποθετημένη κατά πάσα πιθανότητα μεταλλική επιγραφή tabula ansata. O Peter Pilhofer εκτιμά ότι πρέπει να ήταν ο κανονισμός του θιάσου (lex collegii). Oι επιγραφές χρονολογούνται στον 2ο αι. μ.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: