Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 25:4 (2016)

  • Angela Kim Harkins, "The Odes of Solomon as Solomonic Pseudepigrapha," 247-273 (abstract)
  • Nathalie LaCoste, "Writing the Exodus in Egypt: The Role of Place in Shaping Jewish Narratives,"  274-298 (abstract)
  • Daniel Lloyd, "Universalism in 3 Baruch,"  299-325 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: