Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Δύο νέα βιβλία στη σειρά IVBS / Two new volumes in the IVBS series

Η σειρά International Voices in Biblical Studies εκδίδει και διαθέτει ελεύθερες στο διαδίκτυο μελέτες που αφορούν κυρίως στην πρόσληψη. Το χαρακτηριστικό αυτών των μελετών είναι ότι οι συγγραφείς τους προέρχονται από περιοχές του κόσμου που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των βιβλικών σπουδών:

Δεν υπάρχουν σχόλια: