Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

J. Barclay, Paul and the Gift - βιβλιοκρισία στην σελίδα Marginalia / J. Barclay, Paul and the Gift - Marginalia review

John M. G. Barclay, Paul and the Gift, Eerdmans, 2015, 672pp., $70 Διαβάστε στη γνωστή ιστοσελίδα Marginalia την πολύ καλή βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου του John Barclay, Paul and the Gift, στο οποίο ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος επανέρχεται στο θέμα της χάριτος έτσι όπως αυτή κατανοείται από τον Παύλο στις επιστολές του προς Ρωμαίους και προς Γαλάτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: