Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 80:4 (2015)

  • Andreas Lindemann, "Neuere Literatur zur Logienquelle Q," 377-424
  • Peter Müller, "Der 1. Petrusbrief (Teil 2)," 424-465
  • Eduard Lohse, "Das Johannesevangelium als Sprachkunstwerk (zu J. Ringleben, Das philosophische Evangelium)," 495-509

Δεν υπάρχουν σχόλια: