Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ένα νέο άρθρο για τον Ιορδάνη ποταμό / A new article on Jordan River

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το ενδιαφέρον άρθρο της Barbara Kreiger για τον Ιορδάνη ποταμό στην αρχαιότητα και τη σημασία του για τον Χριστιανισμό και Ιουδαϊσμό:Δεν υπάρχουν σχόλια: