Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 127:6 (2016)
  • Zachary J. Cole and Elijah Hixson, "A Majuscule Lectionary Manuscript of John's Gospel at the University of Edinburgh," 261-268 (abstract)
  • Bradly S. Billings, "The apistoi and idiotes in 1 Corinthians 14:20?25: The Ancient Context and Missiological Meaning," 277-285 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: