Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Το ζήτημα του Δευτερονομιστή / The Deuteronomistic debate

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται η μελέτη του Hans Ausloos σχετικά με το ζήτημα του Δευτερονομιστή και της πιθανής επίδρασής του στα πρώτα τέσσερα βιβλία της Πεντατεύχου: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: