Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 71:2 (2015)

  • Edgar Kellenberger, "Der schweigende Mose in Lev 10,16-20," 136-143 (abstract)
  • Michael Avioz, "The Philistines in Josephus’ Writings," 144-155 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: