Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE/ A new article in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 36:3 (2015)

Philip P. Venter, "Wealth, poverty and mutual care: Towards a reconstructive reading of the book of Job"

Δεν υπάρχουν σχόλια: