Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current of HTS

Hervomde Teologiese Studies 70:1 (2015)

Bert Jan Lietaert Peerbolte, "‘Do not quench the Spirit!’ The discourse of the Holy Spirit in earliest Christianity"

Δεν υπάρχουν σχόλια: