Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Οι Ιουδαίοι στην ΚΔ και στους Πατέρες / Jews in NT and Church Fathers

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Charles David Isbell (Louisiana State University) σχετικά με τον τρόπο που η ΚΔ και οι Πατέρες της Εκκλησίας παρουσιάζουν τους Ιουδαίους αξιοποιώντας το υλικό της ΠΔ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: