Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

4Q208–4Q209: ένα αστρονομικό κείμενο; /4Q208–4Q209: an astronomical text?

Και πάλι στη σελίδα The Bible and Interpretation η Helen  R. Jacobus (University College London) συζητά τον αστρονομικό χαρακτήρα του 4Q208–4Q20:

Δεν υπάρχουν σχόλια: