Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Ιησούς και Εσσαίοι / Jesus and the Essenes

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Simon J. Joseph (California Lutheran University) σχετικά με τις πιθανές σχέσεις μεταξύ Ιησού και Εσσαίων: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: