Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του SemBib / The current issue of SemBib

Sémiotique et Bible 157 (2015)

  • Michel Costantini, "Images de la « La Samaritaine au puits » - Prolégomènes à la co-énonciation" (abstract)
  • Anne Fortin, "Jésus et les gens de Samarie" (abstract)
  • Raymond Volant, "Lao-Tseu et Jean IV - (Suite au colloque du CADIR des 24 et 25 juin 2013)" (abstract)
  • Philippe Lefebvre, "Les retournements de la parole.- Comment l’invective devient credo (2 s 6, 20-23)" (abstract)
  • Jean-Loup Ducasse, "Outils pastoraux et lecture biblique" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: