Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 23:1 (2015)

  • Robin M. Jensen, "Compiling Narratives: The Visual Strategies of Early Christian Visual Art," 1-26 (abstract)
  • Philip L. Tite, "Voluntary Martyrdom and Gnosticism," 27-54 (abstract)
  • Benjamin H. Dunning, "Chrysostom’s Serpent: Animality and Gender in the Homilies on Genesis," 71-95 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: