Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 66:1 (2015)

  • David H. Sick, "The Symposium of the 5,000," 1-27 (abstract)
  • Tucker S. Ferda, "Reason to Weep: Isaiah 52 and the Subtext of Luke’s Triumphal Entry," 28-60 (abstract)
  • Benjamin Schliesser, "‘Exegetical Amnesia’ and ΠΙΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: The ‘Faith of Christ’ in Nineteenth-Century Pauline Scholarship," 61-89 (abstract)
  • Michael Wade Martin / Bryan A. Nash, "Philippians 2:6–11 as Subversive Hymnos: A Study in the Light of Ancient Rhetorical Theory," 90-138 (abstract)
  • David Lincicum, "The Paratextual Invention of the Term ‘Apostolic Fathers’," 139-148 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: