Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Το παλάτι στο Tel Kabri / TheTel Kabri Palace

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί του Lauren Ingeno σχετικά με την ανασκαφή ενός χαναανιτικού παλατιού στο Tel Kabri και την εικόνα που προκύπτει από αυτό για την αρχαία Χαναάν:

Δεν υπάρχουν σχόλια: