Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 5:3 (2014)

  • Jens Schröter, "Frühchristliche Heilungen und antike Medizin," 267-272
  • Reinhard von Bendemann, "Die Heilungen Jesu und die antike Medizin," 273-312
  • Annette Weissenrieder, "What does "σωθήσεται διὰ τῆς τεκνογονίας" "to be saved by childbearing" mean (1 Tim 2:15)? Insights from Ancient Medical and Philosophical Texts," 313-336 ( abstract)
  • Philip van der Eijk, "Galen and early Christians on the role of the divine in the causation and treatment of health and disease," 337-370 (abstract)
  • Vivian Nutton, "Rhodiapolis and Allianoi: two missing links in the history of the hospital?," 371-389 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: