Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Ένα νέο άγραφο λόγιο του Ιησού / A new agraphon

Στο ιστολόγιό του ο Brice Jones ανάρτησε πριν από λίγο μία ενδιαφέρουσα είδηση για ένα άγραφο λόγιο του Ιησού, το οποίο διασώζεται σε ένα μικρό σπάραγμα που βρέθηκε στο μοναστήρι Montserrat στην Ισπανία (P.Monts.Roca 4.59 στον τόμο Alberto Nodar and María Victoria Spottorno, Greek Papyri from Montserrat (P.Monts. Roca IV), Barcelona: 2014. Χρονολογείται πιθανόν στον 4ο/5ο αι. και το κείμενο θυμίζει ομιλητικά κείμενα της πατερικής γραμματείας, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον πρόκειται για ομιλία. 
Διασώζει ένα άγραφο λόγιο του Ιησού (λόγιο δηλ. που δεν παραδίδεται μέσα στα ευαγγέλια). Το κείμενο πριν από το λόγιο σύμφωνα με τον Brice έχει επιρροές από το Μτ 15,13/Ησ 61,3 (Ο΄). Παραθέτω το κείμενο όπως το δημοσιεύει ο Brice: 

Picture(A)
Πάντες
εὐχόμεθα
εἶναι φυτεία
θ(εο)ῦ. δ[.....]
οὐκ ἐσ̣[.....]
φυτε̣ία̣[.....]
ἀπεφήνα-
το ὁ κριτὴς
κ(αὶ) σωτὴρ ἡμῶ(ν)
εἰπῶν: "Τὰ
γλυκέα φθέγ-
γεσθ(αι) τε-
τήρηται."
___
Οὕτως:
αἰσθητῶς
καὶ νοητ̣[ως]
παρέξε̣[ιν]
τὴν ἐξ
ἀμφοτέ̣-
ρων ὠ̣-
φέλιαν 
κ(αὶ) πρὸ̣ς̣
φι̣δ̣.[
...η̣

(B)
τ[οῦ] ἀσχήμονος
τ̣οῦ μισοῦν κ(αὶ)
τὸ ἀκαλέστα-
τον στυγνὸν
μεταβάλλων
διὰ τῆς ἀγαθῆς
αὐτοῦ προνοί-
ας τοὺς ἀλγι-
νοτάτους
πόνους κα-
ταπαύοντα
.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: