Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Current in Biblical Research 13:2 (2015)

  • Ronald Troxel, "The Fate of Joel in the Redaction of the Twelve," 152-174 (abstract)
  • Amanda M. Davis Bledsoe, "The Relationship of the Different Editions of Daniel: A History of Scholarship," 175-190 (abstract)
  • Gregory P. Fewster, "The Philippians ‘Christ Hymn’: Trends in Critical Scholarship," 191-206 (abstract)
  • Richard S. Ascough, "What Are They Now Saying about Christ Groups and Associations?," 207-244 (abstract)
  • Maxine L. Grossman, "Is Ancient Jewish Studies (Still) Postmodern (Yet)?," 245-283 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: