Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του BO / In the current issue of BO

Το τρέχον τεύχος του Bibliotheca Orientalis 71:3-4 (2014) είναι αφιερωμένο στα ηλεκτρονικά εργαλεία έρευνας για τις σπουδές στην Εγγύς Ανατολής και στην ΠΔ. Ξεχωρίζουμε μεταξύ τους αυτές που εμπίπτουν στη θεματική του σεμιναρίου:

  • Alain Delattre / Paul Heilporn, "Electronic Resources for Graeco-Roman and Christian Egypt
  • A Review of the State of the Net (March 2014)," 307-331
  • Dominique Charpin, "Ressources assyriologiques sur internet," 331-357
  • Federico Giusfredi, "Web Resources for Hittitology," 358-361
  • Klaas Spronk, "Web-based Resources in the Field of Old Testament Studies," 361-370
  • Stefano Anastasio / Francesco Saliola, "A 'Lean' Approach to Digital Resources for ANE Archaeology," 371-388

Δεν υπάρχουν σχόλια: