Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Τι οδήγησε στην καταστροφή των Ασσυρίων; / What led to the destruction of the Assyrians?

Σύμφωνα με μία αμερικανοτουρκική μελέτη περιβαλλοντικοί και δημογραφικοί παράγοντες φαίνονται να ευθύνονται για το αφανισμό του ασσυριακού κράτους. Ξηρασίες και μετακινήσεις πληθυσμών από γειτονικές περιοχές οδήγησαν τελικά στην αποσταθεροποίηση της ασσυριακής αυτοκρατορίας κατά τον 6ο αι. π.Χ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: