Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ένα νέο βιβλίο για την ιστορία των αρχαίων Εβραϊκών / A new book on the history of ancient Hebrew

Ελεύθερο για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf:

Robert Rezetko, Ian Young, Historical Linguistics and Biblical Hebrew: Steps Toward an Integrated Approach , SBL 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: