Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Η ιστορία της Ιουδείθ και η πρόσληψή της μέσα στους αιώνες / The story of Judith and its reception through centuries

To βιβλίο μπορείτε να το διαβάσετε online (Flash):

Kevin R. Brine, Elena Ciletti and Henrike Lähnemann (eds.), The Sword of Judith: Judith Studies Across the Disciplines, Open Book Publishers 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: