Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 19 (2014)

Nathan Thiel, "The Old but New Command in 1 John 2:7-8? A Proposed Emendation"

Δεν υπάρχουν σχόλια: