Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

H κοινότητα του Κουμράν και η σχέση της με το Ναό των Ιεροσολύμων / The Qumran group and their relation to the Temple of Jerusalem

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί δύο ενδιαφέροντα άρθρα του Greg Dourda για το ρόλο της ομάδας του Κουμράν στη ζωή του Ναού της Ιερουσαλήμ κατά τον 1ο αι. π.Χ.

The Sect of the Qumran Texts and its Leading Role in the Temple in Jerusalem During Much of the First Century BCE: Toward a New Framework for Understanding

Part I
Part II

Δεν υπάρχουν σχόλια: