Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Craig S. Keener, "First Person Claims in Some Ancient Historians and Acts"

Δεν υπάρχουν σχόλια: