Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Mark Nanos: Μια ιουδαϊκή άποψη για τον Παύλο / Mark Nanos: A Jewish View on Paul

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον γνωστό Ιουδαίο καθηγητή της Καινής Διαθήκης, ειδικό στην παύλεια γραμματεία, Mark Nanos:

Mark Nanos: A Jewish View on Paul

Δεν υπάρχουν σχόλια: