Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Ένα άρθρο για το αρχικό κείμενο του Ιησού του Ναυή / An article on the original text of Joshua

Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Textus 26 (2013) έχει αναρτηθεί το εξής άρθρο:

Kristin De Troyer, "Reconstructing the Older Hebrew Text of the Book of Joshua: An Analysis of Joshua 10", 1-33

Δεν υπάρχουν σχόλια: