Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

H ερμηνεία της Αποκάλυψης από τον Ανδρέα Καισαρείας / Andrew of Caesarea and the Apocalypse

Για όσους παρακολούθησαν το Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας το link για το βιβλίο που ανέφερε ο συνάδελφος αναπλ. Σ. Πασχαλίδης (προσοχή!  μεγάλο αρχείο):

Eugénia Scarvelis Constantinou (Jeannie Constantinou): Andrew of Caesarea and the Apocalypse In the Ancient Church of the East. Part 1: Studies on the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea. Part 2: Translation of the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea. Ph.D.-dissertation, Université Laval, Quebec, Canada, 2008. 271 + 242 pp.

Για περισσότερο υλικό όσον αφορά στην Αποκάλυψης παραπέμπουμε στο εξαιρετικό ιστολόγιο του Georg S. Adamsen, Revelation Resources.

Δεν υπάρχουν σχόλια: