Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Στο τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 132:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • John D. Crossan, "A vision of divine justice : the resurrection of Jesus in Eastern Christian iconography", 5-32
  • Richard C. Steiner, "Four Inner-Biblical interpretations of Genesis 49:10 : on the lexical and syntactic ambiguities of ad as reflected in the prophecies of Nathan, Ahijah, Ezekiel, and Zechariah", 33-60
  • Stökl Jonathan , "The mitnabôt in Ezekiel 13 reconsidered", 61-76
  • Ronald L. Troxel, "The problem of time in Joel", 77-95
  • Jill Hicks-Keeton, "Already/not yet : eschatological tension in the book of Tobit", 97-117
  • Seth A. Bledsoe, "Can Ahiquar tell us anything about personified wisdom?", 119-137 
  • Shane Berg, "Ben Sira, the genesis creation accounts, and the knowledge of God's will", 139-157 
  • David M. Moffitt /Butera, C.J., "P.Duk inv. 727r : new evidence for the meaning and provenance of the word proselytos", 159-178 
  • Richard Hicks, "Markan discipleship according to Malachi : the significance of me apostereses in the story ot the rich man (Mark 10:17-22)", 179-199

Δεν υπάρχουν σχόλια: