Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Εκπομπές του BBC 3 radio για τα χειρόγραφα της Cairo Genizah / BBC3 Radio Broadcasts on Cairo Geniza

Την εβδομάδα 27-31 Μαΐου το BBC 3 θα παρουσιάσει σε μία σειρά 5 ραδιοφωνικών επεισοδίων τα ευρήματα της Cairo Geniza. Oι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες ως podcast μετά την παρουσίασή τους

Life in Fragments: Stories from the Cairo Genizah
"The Essay" - παραγωγή Nightjar - 10:45 μμ 

  • Episode 1: The Discovery (27 Μαΐου)- Dr Esther-Miriam Wagner 
  • Episode 2: Letters (28 Μαΐου)- Dr Ben Outhwaite 
  • Episode 3: Women (29 Μαΐου)- Dr Melonie Schmierer-Lee 
  • Episode 4: Three Lives (30 Μαΐου) -Dr Daniel Davies 
  • Episode 5: Alchemy & Magic (31 Μαΐου)- Dr Gabriele Ferrario

Δεν υπάρχουν σχόλια: