Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

HTS 69:1 (2013)

Το τεύχος 69:1 (2013) του περιοδικού Hervomde teologiese studies είναι αφιερωμένο στον καθηγητή James Alfred Loader. Έχουν αναρτηθεί ως τώρα οι εξής βιβλικού ενδιαφέροντος μελέτες:

S. Philip Nolte, "The realities people live by: A critical reflection on the value of Wolfgang Iser’s concept of repertoire for reading the story of Susanna in the Septuagint"

Johannes van Oort, "Irenaeus’s knowledge of the Gospel of Judas: Real or false? An analysis of the evidence in context"

Ernest van Eck, "When patrons are patrons: A social-scientific and realistic reading of the parable of the Feast (Lk 14:16b–23)"

Chris L. de Wet, "‘No small counsel about self-control’: Enkrateia and the virtuous body as missional performance in 2 Clement"

Annette Potgieter, "Walking wisely: Sapiential influence in Psalm 26"

Jeremy Punt, "Negotiating creation in imperial times (Rm 8:18−30)"

Dichk M. Kanonge, "Thematic irony in the story of Susanna"

Mbengu D. Nyiawung / Ernest van Eck, "An African hermeneutic reading of Luke 9:18–22 in relation to conflict and leadership in pastoral ministry: The Cameroonian context"

Llewellyn Howes, "‘To refer, not to characterise’: A synchronic look at the Son-of-Man logia in the Sayings Gospel Q"

Francois P. Viljoen, "Righteousness and identity formation in the Sermon on the Mount"

Dirk G. van der Merwe, "Early Christian spirituality according to the First Epistle of John: The identification of different ‘lived experiences’"

Ronald H. van der Bergh, "The contrasting structure of Acts 12:5−17: A spatial reading"

Hendrik Goede, "Constructing ancient slavery as socio-historic context of the New Testament"

Kirk J. Franklin / Cornelius J.P. Niemandt, "Vision 2025 and the Bible translation movement"

Δεν υπάρχουν σχόλια: