Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του A. Orlov, Dark Mirrors / Review of A. Orlov's book Dark Mirrors

Aναρτήθηκε στο διαδίκτυο η βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου του Andrei A. Orlov για τη δαιμονολογία στον αρχαίο Ιουδαϊσμό:

Andrei A. Orlov,  Dark Mirrors: Azazel and Satanael in Early JewishDemonology,  Albany: State University of New York Press, 2011. xv + 201 pp. $75.00 (cloth), ISBN 978-1-4384-3951-8.


Δεν υπάρχουν σχόλια: