Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Ένα νέο βιβλίο για το Comma Johanneum / A new book on Comma Johanneum

Ο συνάδελφος Παύλος Βασιλειάδης εξέδωσε στις εκδόσεις Πουρναράς τη μελέτη του για το Comma Johanneum: 

Π. Βασιλειάδη, Κόμμα Ιωάννου. Μια προσέγγιση στη γνησιότητά του βάσει της κριτικής του κειμένου και της ερμηνευτικής του, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2012
ISBN 978-960-242-509-1
212 σελίδες
15,97 ευρώ

Περιεχόμενα του βιβλίου

1. Εισαγωγή
1.1 Το γενικότερο θεματικό πλαίσιο της επιστολής Α΄ Ιωάννη
1.2 Οι θεματικές ενότητες της επιστολής Α΄ Ιωάννη
1.3 Η συνάφεια της περικοπής Α΄ Ιωάννη 5:7, 8 και η ερμηνεία της
1.4 Το Ιωάννειο κόμμα εντός των συμφραζομένων του 2. Γνησιότητα και αυθεντικότητα: Οι εξωτερικές μαρτυρίες

2.1 Η μαρτυρία των ελληνικών χειρογράφων της ΚΔ
2.2 Η μαρτυρία των λατινικών χειρογράφων της ΚΔ
2.3 Η μαρτυρία των χειρογράφων άλλων αρχαίων μεταφράσεων της ΚΔ
2.4 Η μαρτυρία των ελλήνων συγγραφέων
2.5 Η μαρτυρία των λατίνων συγγραφέων
2.6 Πορίσματα της σύγχρονης έρευνας και σύγχρονες εκδόσεις, μεταφράσεις και αποδόσεις της ΚΔ 2.6.1 Στη γραμματεία της χριστιανικής Δύσης
2.6.2 Στην ελληνική γραμματεία της χριστιανικής Ανατολής

 3. Γνησιότητα και αυθεντικότητα: Οι εσωτερικές μαρτυρίες
3.1 Τροποποίηση κατά τη μεταβίβαση
3.2 Εσωτερική και νοηματική συμφωνία

 4. Συμπεράσματα
 Παράρτημα
Α. Νεότερες και σύγχρονες μεταφράσεις και αποδόσεις της περικοπής Α΄ Ιωάννη 5:5-8
Β. Εικόνες

Δεν υπάρχουν σχόλια: