Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Η Καινή Διαθήκη στο Βυζάντιο / New Testament in Byzantium

Στο διάστημα 26-28 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στο Dumbarton Oaks με θέμα την πολλαπλή πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στο Βυζάντιο. 
Για να διαβάσετε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

(Πηγή: Facebook group Neotestamentaria)

Δεν υπάρχουν σχόλια: