Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Στο τρέχον τεύχος του RivBib / In the current issue of RivBib

Στα τρέχοντα τεύχη του περιοδικού Rivista biblica 59:4 (2011) & 60:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


59:4 (2011)
  • Enrico Norelli, "Sulle origini della raccolta delle Lettere Cattoliche", 453-521 
  • Rinaldo Fabris, "Lettere Cattoliche. Un ventennio di ricerca (1990-2010)", 523-544 

60:1 (2012) 
  • Massimo Naro, "Lo scriba divenuto discepolo : tra Primo e Antico Testamento: stato di una questione biblico-teologica", 7-31 
  • Françoise Mies, "Transcendance et intelligibilité de Dieu dans le livre de Job", 33-67 
  • Marco Pavan, "La memoria nel Salmo 77", 69-90 
  • Marida Nicolaci, "Significato e scopo del ricorso al linguaggio dualistico in Gc 3,13-4,10", 91-115 
  • Stefano Romanello, "Paolo e o nel giudaismo?", 117-131

Δεν υπάρχουν σχόλια: