Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Apocrypha / The current issue of Apocrypha

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Apocrypha 21 (2010) περιέχει τα εξής άρθρα:


Christiane Furrer, "La recension grecque ancienne des Actes de Pilate", 11-30
Rémi Gounelle, "L’édition de la recension grecque ancienne des Actes de Pilate. Perspectives méthodologiques", 31-48
Bernard Outtier, "The Armenian and Georgian Versions of the Evangelium Nicodemi", 49-56
Jean-Daniel Dubois and Gérard Roquet, "Les singularités de la version copte des Actes de Pilate", 57-72
Paul-Hubert Poirier, "Gnostic Sources and the prehistory of the Descensus ad inferos", 73-82
Jacques-Noël Pérès, "Les traditions éthiopiennes relatives à Pilate", 83-92
Susana Torres Prieto, "The Acta Pilati in Slavonic", 93-102
Justin Haynes, "New perspectives on the Evangelium Nicodemi Latin C. A consideration of the manuscripts on the way to a modern critical edition", 103-112
Zbigniew Izydorczyk and Charlotte Fillmore-Handlon, "The Modern Life of an Ancient Text: The Gospel of Nicodemus in Manitoba", 113-120

Δεν υπάρχουν σχόλια: