Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 109:1 (2012) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jan Dochhorn, "Der Sturz des Teufels in der Urzeit Eine traditionsgeschichtliche Skizze zu einem Motiv frühjüdischer und frühchristlicher Theologie mit besonderer Berücksichtigung des Luzifermythos", 3-47
O συγγραφέας του παρόντος άρθρου συζητά τις ιουδαϊκές, χριστιανικές και γνωστικές παραδόσεις όσον αφορά στην αρχική πτώση του Διαβόλου στην αρχή του χρόνου. Αυτές οι παραδόσεις θα πρέπει να διακριθούν από τις αφηγήσεις για την εσχατολογική πτώση του Διαβόλου, οι οποίες φαίνεται ότι είναι παλαιότερες των ιστοριών της αρχικής του πτώσης. Ο συγγραφέας ερευνά τις αφηγήσεις για την αρχική πτώση του Διαβόλου και εστιάζει ιδιαίτερα την προσοχή του στην ανασύνταξη της ιστορικής παράδοσης που κρύβεται πίσω από τον αρχικό μύθο για τον Εωσφόρο. Ο δυαλισμός Θεός / Διάβολος μαρτυρείται σχετικά αργά σε αυτές τις αφηγήσεις. Επομένως, ο συμβατικός χαρακτηρισμός του Διαβόλου ως του αντιπάλου του Θεού θα πρέπει, σύμφωνα με τον συγγραφέα να αποφεύγεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: