Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον BTHZ / Two articles of biblical interest in the current issue of BThZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Berliner Theologische Zeitschrift 28:2 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


  • Gunter Kennel, "Hymnologische Spuren im Neuen Testament", 194-210
  • Christoph Markschies, "Die Herausbildung des christlichen Liedes im Kontext der antiken Musik- und Religionspraxis",  211-229

Δεν υπάρχουν σχόλια: