Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Ένα νέο άρθρο στο JGRChrJ / A new article on the JGRChrJ page

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 8 (2011-2012) δημοσιεύεται το εξής άρθρο:


Wally V. Cirafesi, "The Priestly Portrait Of Jesus In The Gospel Of John In The Light Of 1QS, 1QSa And 1QSb", 83-105

Δεν υπάρχουν σχόλια: