Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Αγγίζοντας του θεούς / Touching the gods

Μία ενδιαφέρουσα διατριβή από το Πανεπιστήμιο του Durham:

Polly Weddle, Touching the Gods: physical interaction with cult statues in the Roman world, PhD Dissertation, Durham University, 2010

(Πηγή: History of the Ancient World)

Δεν υπάρχουν σχόλια: