Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Mεταφράσεις και πρωτότυπο της Αγίας Γραφής / Translation and original Bible text

Η ιστοσελίδα YouVersion παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς και Καινή Διαθήκης καθώς και στη μετάφρασή του σε διάφορες γλώσσες. Για τους χρήστες iPad/iPhone και Android υπάρχει κι η δυνατότητα καταφόρτωσης σχετικής εφαρμογής καθώς και η λειτουργία offline.

YouVersion

Δεν υπάρχουν σχόλια: