Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThLZ / An article of biblical interest in the current issue of ThLZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Literaturzeitung 137:2 (2012) δημοσιεύεται το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Wilhelm Pratscher, "Die Rezeption des Neuen Testaments bei den Apostolischen Vätern", 139-152

Δεν υπάρχουν σχόλια: