Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Ιστορικός Ιησούς και απολογητική / Historical Jesus and Apologetics

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναρτήθηκε ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο του Sebastian Moll (Θεολογική Σχολή του Mainz) σχετικά με τη σχέση του ζητήματος του ιστορικού Ιησού με την απολογητική, μία σύνδεση, την οποία κανείς στο έργο του Albbert Schweizer για τον ιστορικό Ιησού (Geschichte der Leben-Jesu-Forschung):

Δεν υπάρχουν σχόλια: