Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche / In the current issue of Bibel und Kirche

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche 67:1 (2012) είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα στα βιβλικά κείμενα:
  • B. Janowski, "Was ist der Mensch? Grundzüge einer biblischen Sicht des Menschen", 4-9
  • M. Häusl, "Verköpertes Leben. Körperbilder und -konzepte im Alten Testament", 10-15
  • J. Dietrich, "Um der Ehre willen. Formen der Ehre im Altern Israel", 16-20
  • S. Gillmayr-Bucher, "Rauchende Nase, bebendes Herz. Gefühle zur Sprache bringen", 21-25
  • D. Erbele-Küster, "Kult(un)fähigkeit des geschlechtlichen Körpers. Die so genannten Reinheitsbestimmungenin Lev 15", 26-29
  • M. Rösel, "Von der Kehle zur Seele. Neue Akzente im Menschenbild der Septuaginta", 30-35
  • Th. Söding, "Berührung als Heilung. Die handfeste Gnade in den Wunder Jesu", 46-40
  • Cl. Janssen, "Zerbrechlicher Körper und Körprer Christi. Die Kraft der Auferstehung in 1 Kor 15", 41-45
  • Il. Müllner, "Zwischenruf. Dürfen wir tun, was wir können? Optimierung der Körper und die Grenzen der Machbarkeit", 46-47

Δεν υπάρχουν σχόλια: