Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Γυναίκες επικεφαλής στις αρχαίες συναγωγές / Women leaders in ancient synagogues

Ένα παλαιότερο άρθρο της Bernadette Brooten, το οποίο είχε δημοσιευθεί στο συλλογικό τόμο L.I. Levine / Z. Weiss, From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity (Portsmouth 2000) σχετικά με την παρουσία γυναικών επικεφαλής σε αρχαίες συναγωγές της Διασποράς έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο:


Δεν υπάρχουν σχόλια: